Tournament # 5a832b6a757b6a7c2c0a04e5 16/120 Players - 13/02/2018 19:00:03

Place Player Kills Kit Killed by Time played
First Buchhandlung Buchhandlung 4 Kangaroo - 00:15:53
Second Kaarim_ Kaarim_ 5 Ninja Buchhandlung Buchhandlung 00:15:53
Third iSerox iSerox 0 Ninja Buchhandlung Buchhandlung 00:15:01
4 ImHungrz ImHungrz 0 Ninja Buchhandlung Buchhandlung 00:11:44
5 einzelnd einzelnd 1 Ninja Buchhandlung Buchhandlung 00:09:46
6 GirlyFighter GirlyFighter 1 Fisherman Kaarim_ Kaarim_ 00:09:23
7 yInsane yInsane 1 Kangaroo Kaarim_ Kaarim_ 00:07:40
8 TenTailed TenTailed 2 Anchor Kaarim_ Kaarim_ 00:06:10
9 xYqkuri_ xYqkuri_ 0 Ninja TenTailed TenTailed 00:05:14
10 x_Souperman x_Souperman 0 Kangaroo Kaarim_ Kaarim_ 00:04:52
11 AngstVorVelocity AngstVorVelocity 0 Gladiator einzelnd einzelnd 00:04:30
12 isi2211 isi2211 0 Digger Kaarim_ Kaarim_ 00:04:19
13 Yozukj Yozukj 0 Kangaroo TenTailed TenTailed 00:04:06
14 angeschxt angeschxt 0 Ninja yInsane yInsane 00:03:48
15 Zockerboy35 Zockerboy35 0 Phantom GirlyFighter GirlyFighter 00:03:42
16 zDuncon zDuncon 0 None - 00:02:55

Begin Chatlog 13.02.2018 19:00:03

Jlbsoo 13.02.2018 18:31:40 Th3K1n9 gelesen?

CoockiePVP 13.02.2018 18:32:03 Jlbsoo hdf Th3K1n9 gehört mir

zaamb 13.02.2018 18:59:26 TenTailed

yInsane 13.02.2018 19:05:51 haha 2v1 dann abhauen

Kaarim_ 13.02.2018 19:08:20 haha 2v1 dann abhauen ;D

Kaarim_ 13.02.2018 19:08:33 Nene was der vorher geschrieben hat

Kaarim_ 13.02.2018 19:08:55 lass jeden 1v1nen außer teams

iSerox 13.02.2018 19:11:40 honigmelone

Kaarim_ 13.02.2018 19:12:07 Wo biste iSerox+?

iSerox 13.02.2018 19:13:56 zerteamt ihr mich ?

Kaarim_ 13.02.2018 19:14:04 kommt drauf an :D

Kaarim_ 13.02.2018 19:14:42 Gib rod weg dann 1v1

Kaarim_ 13.02.2018 19:15:01 Gib rod weg dann 1v1

Kaarim_ 13.02.2018 19:15:18 folg mir auf twitter :D